ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami dnia 10.01.2019

Godzina 16.00
Przedszkole grupa C
Przedszkole grupa D
Ia – Hanna Kocyk sala nr 27
Ib – Bożena Stańczyk sala nr 36
Ic – Jadwiga Witkowska sala nr 35
IIa – Dorota Główka sala nr 38
IIb – Małgorzata Szczygieł sala nr 37
IIIa – Małgorzata Marchewka sala nr 41
Klasa III b zebranie z wychowawcą po feriach zimowych

Godzina 16.00
IVa – Beata Kutyła sala nr 9
IVb – Anna Suszka sala nr 2
Va – Lidia Ciża sala nr 11
Vb – Magdalena Talaga sala nr 21
Vc – Marek Kozłowski sala nr 17
Godzina 16.30
VIa – Renata Maciejowska-Zych sala nr 26
VIb – Dorota Mazur sala nr 8
VIIa – Agnieszka Kreczmańska sala nr 4
VIIb – Marzena Tłuścik sala nr 12
Godzina 17.00
VIIIa – Agnieszka Drągowska sala nr 23
VIIIb – Bożena Oziembło sala nr 1
III Ga– Marzena Krawczyk sala nr 14
III Gb – Agata Cwyl sala nr 7
II LO – sala nr 15
III LO – Hanna Witek sala nr 5