HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Harmonogram egzaminów zawodowych. Część praktyczna

Kod kwalifikacji  Data Godzina Sala
T.07 09.01.2019 9:00 17
T.08 09.01.2019 13:00 17

Harmonogram egzaminów zawodowych. Część pisemna

Kod kwalifikacji  Data Godzina Sala
T.07 10.01.2019 10:00 17
T.08 10.01.2019 12:00 17