PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br. To kolejny element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

– Chcemy, aby uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i przygotowania się do egzaminów. Ze względu na to, że szkoły będą zamknięte do świąt Wielkanocnych, przygotowujemy się do tego, by młodzież miała możliwość ocenienia swoich możliwości i sprawdzenia się przed egzaminem kończącym szkołę ponadpodstawową – zaznaczył Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Czytaj więcej (link) 

KOMUNIKAT – PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE LUB OBIADY

Drodzy Rodzice,

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się CORONAVIRUSA COVID-19 czasowo wprowadza się możliwość wpłat przelewem. Wszyscy, którzy nie uregulowali płatności za przedszkole, lub obiady na stołówce proszeni są o wpłaty na nr rachunku bankowego:

65 8002 0004 0100 2033 2001 0013
GMINA MAGNUSZEW
UL. SAPERÓW 24
26-910 MAGNUSZEW

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasa z dopiskiem: wpłata za obiad-stołówka lub przedszkole za miesiąc marzec 2020 r. Informacje w sprawie wpłat udzielane są telefonicznie pod nr tel.: 486217034

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

– Co roku wiele szkół przeprowadza próbne egzaminy. Obecnie, mając na uwadze wyjątkową sytuację zawieszenia zajęć w szkołach, wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną chcemy wspomóc dyrektorów i nauczycieli również w kwestii organizacji próbnych egzaminów dla ósmoklasistów, aby mogli oni skupić się na realizacji zadań w nowej sytuacji – podkreślił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Czytaj więcej (link) 

 

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom informuję, że pedagog szkolny będzie pozostawał do dyspozycji Państwa i Państwa dzieci w każdą środę i piątek od godziny 9.00 do godziny 11.00 pod numerem telefonu – 48 621 70 34. Ponadto porady i konsultacje będą udzielane przez wszystkich nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego oraz innych komunikatorów.

Szczegółowe informacje na temat organizacji kształcenia na odległość z uwzględnieniem higieny pracy oraz zasad bezpieczeństwa w sieci zostaną Państwu i uczniom wysłane pocztą elektroniczną lub przez e– dziennik.

Rzeczywistość, w jakiej obecne funkcjonujemy jest trudna i nowa dla nas wszystkich. Proszę Państwa o zrozumienie, wyrozumiałość, uspokojenie i wyciszenie emocji. Liczę na współpracę, dobrą komunikację i cenne wskazówki.

Pozostaję do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 pod podanym wyżej numerem telefonu. Zachęcam również do kontaktu drogą mailową zsipo.magnuszew@vp.pl

Z wyrazami szacunku:
Agnieszka Kozłowska

KOMUNIKAT MEN – AKTUALIZACJA

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Czytaj więcej…

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Od 12 do 25 marca 2020r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 12 i 13 marca 2020r. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.
Od 12 marca 2020r. nie będzie dożywiania oraz dowożenia dzieci do szkoły. Proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Dyrektor ZSiPO w Magnuszewie,
Agnieszka Kozłowska

PROGRAM STYPENDIALNY „KLASA” FUNDACJI BNP PARIBAS

Ruszyła rekrutacja do programu stypendialnego „Klasa”. Fundacja BNP Paribas pomaga zdolnej młodzieży ze wsi i mniejszych miejscowości wejść w przyszłość na własnych warunkach.

Od 14 lutego uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogą zgłaszać się do tegorocznej – już osiemnastej – edycji programu „Klasa”. Fundacja BNP Paribas zapewni możliwość nauki w renomowanych liceach w kraju 50 zdolnym, młodym ludziom z mniejszych miejscowości i wsi. Rekrutacja potrwa do 15 kwietnia 2020 roku.

Cała treść komunikatu (PDF)

 


 

„PRZYSIĘGALI NA ORŁA I NA KRZYŻ”

Dnia 5 marca 2020r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego uczniowie klas VIC, VIIIB, VIIIA pod opieką pana Marka Kozłowskiego oraz księdza Daniela Natorskiego przedstawili losy „Niezłomnych”. Szczególne poruszenie wywołały głosy najmłodszych uczennic naszej szkoły: Aleksandry Madej (0A), Heleny Bazyl (IB), Kingi Jakubczyk (IIB), które swoim śpiewem zachwyciły wszystkich zebranych. Dekoracje przygotowane przez panią Bożenę Kowalczyk-Pawlak oddały podniosły charakter uroczystości.

Czytaj więcej…