KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MAGNUSZEWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

L.P UROCZYSTOŚĆ TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI I SPRAWOZDANIA NA STRONĘ WWW. SZKOŁY
1.        Inauguracja roku szkolnego 2018/19 2.09.2019 r. Dyrektor
2.        Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego oraz wybór opiekunów samorządu. wrzesień 2019 r. B. Marczak, A. Krawczyk, A. Suszka
3.        Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z policjantem. wrzesień 2019 r. B. Marczak, wychowawcy

Czytaj więcej…