REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022 – lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Szanowni Państwo,
Na podstawie złożonych deklaracji, wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuowało 63 dzieci.
Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji złożonych wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. Na 37 wolnych miejsc zakwalifikowanych zostało: 28 dzieci, niezakwalifikowanych: 2 dzieci.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
Lista (PDF – 83 kB)

Informujemy, że do dnia 20.04.2021r. należy złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia rodziców zakwalifikowanego kandydata. Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Potwierdzenie woli (PDF – 87 kB)

ŚWIĘTO SZKOŁY

Od wielu lat Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie obchodzi swoje święto w pobliżu dnia 19 marca, ponieważ jest to data urodzin naszego dostojnego patrona Hetmana Jana Zamoyskiego. W tym roku to już 202 jubileusz. Niestety Święto Szkoły nie mogło być celebrowane jak dotychczas. Jest to bardzo ważna tradycja naszej szkoły, więc uważamy, że należy ją pielęgnować także w okresie pracy zdalnej, pomimo pandemii Covid-19. Dlatego też dla upamiętnienia tego wyjątkowego dnia pragniemy przypomnieć sylwetkę naszego patrona.

Czytaj więcej…

KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie organizacji pracy ZSiPO w Magnuszewie od 22 marca 2021 r.

Od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej będą uczyli się zdalnie. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Czytaj więcej…

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Harmonogram testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty)

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obcy nowożytny

Uczniowie kas ósmych dojeżdżający autobusem szkolnym przyjeżdżają zgodnie z harmonogramem dowozów. Do sali egzaminacyjnej udają się 15 minut przed rozpoczęciem testu, o godzinie 8.45.
Uczniowie, nie objęci dowożeniem i przyjeżdzający własnym środkiem transportu będą wpuszczani do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem testu. Do sali egzaminacyjnej udają się 5 minut przed rozpoczęciem testu, o godzinie 8.55.
Uczniowie klasy VIII a rzeczy osobiste mogą pozostawić w sali nr 2.
Uczniowie klasy VIII b rzeczy osobiste mogą pozostawić w sali nr 1.
Uczniów piszących test diagnostyczny obowiązuje zmienne obuwie.

Czytaj więcej…

14 MARCA: MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MATEMATYKI

W dniu 26.11.2019 UNESCO ogłosiło 14 marca Międzynarodowym Dniem Matematyki.Wcześniej w niektórych krajach 14 marca (3/14) obchodzony był jako Dzień liczby Pi, ponieważ wartość tej powszechnie znanej stałej matematycznej, wynosi w zaokrągleniu 3,14.Wiele amerykańskich szkół obchodziło wtedy święto matematyki tzw. Pi Day [czyt. pajdej].

Międzynarodowy Dzień Matematyki (IDM) to obchody na całym świecie. Każdego roku 14 marca kraje są zapraszane do udziału. Zwyczaj ten przywędrował także do Polski z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve . Warto wspomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina.

Czytaj więcej…