PAWEŁ „DAZZLE” KIDOŃ w naszej szkole!

13 września 2021 r. w naszej szkole odbyły się pokazy „Szkoły z pasją”. Projekt powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”. Twórcą projektu „Szkoła z pasją” jest Krystian Herba – polski sportowiec specjalizujący się w trialu rowerowym.

Był to niesamowity dzień dla wszystkich uczniów szkoły. Naszym gościem był Paweł „Dazzle” Kidoń – MISTRZ ŚWIATA w freestyle Basketball, pierwszy Polak i pierwszy Europejczyk w legendarnej amerykańskiej drużynie Harlem Globetrotters, który razem z nimi występuje na największych światowych arenach. Jego umiejętności są równie niesamowite jak historia jego kariery.

Czytaj więcej…

BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOBIEGAMY

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działając na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990
roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z dnia 2021 r. poz. 266)
ogłasza
Losowanie hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy
pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Zasady przyznawania hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy (PDF 198 kB)

Formularz zgłoszenia (DOCX 15 kB)

UMIEM, MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ – PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW

Szanowni Państwo,
we wrześniu 2021 roku rozpoczną się w naszej placówce nieodpłatne dodatkowe zajęcia dla uczniów i uczennic w ramach projektu „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów i uczennic oraz zwiększenie jakości nauczania w szkole poprzez:

  • realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz rozwijających,
  • realizację zajęć specjalistycznych z zakresu indywidualnej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
  • unowocześnienie bazy dydaktycznej poprzez doposażenie pracowni w narzędzia i pomoce dydaktyczne TIK,
  • stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu poprzez zakup pomocy naukowych do szkolnych pracowni przyrodniczych i matematycznych,
  • zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, jak i procesu pracy indywidualnej z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów i uczennic.

Czytaj więcej…

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie i Przedszkolaki!
Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy 1 września 2021 r. O godzinie 9.00 spotykamy się na mszy w Kościele św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie. Do kościoła uczniowie z poszczególnych miejscowości zostaną dowiezieni autobusami szkolnymi, które po mszy przywiozą dzieci do szkoły. Ze względu na panującą pandemię uczniowie spotkają się z wychowawcami w salach lekcyjnych według harmonogramu podanego poniżej. Oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego „zerówki” spotkają się z wychowawcami przed szkołą i razem udadzą się do sal lekcyjnych. Rodziców prosimy o pozostanie na zewnątrz budynku i dziękujemy za zrozumienie.

Czytaj więcej…

OGŁOSZENIE – ZAPISY NA ŻYWIENIE DZIECI

Od 30.08.2021r ruszają zapisy na żywienie dziecka w stołówce szkolnej w ZSiOP w Magnuszewie. Rodzic powinien pobrać umowę ze strony internetowej szkoły i wypełnioną dostarczyć do Intendenta. Z powodu bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19 należy wchodzić bocznymi dziwami przeciwpożarowymi (od strony sali gimnastycznej), które będą otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45-9:45 i 13:00-14:00. Proszę zachować szczególną uwagę na stan higieny osobistej. Na terenie placówki obowiązuje noszenie maseczki i dezynfekcja rąk. Wszelkie informacje odnośnie rozpoczęcia żywienia dziecka oraz płatności udzieli na miejscu Intendent Ewelina Piwowarska.

Umowa żywienia na obiady w stołówce (PDF 243 kB)