INFORMACJA

Szanowni Państwo,

informuję, że 17 września 2020 r.(czwartek) na plac szkoły będą wjeżdżały duże samochody ciężarowe. Trwają intensywne prace związane z budową żłobka. Proszę nie wjeżdżać i nie parkować na terenie szkoły.

Jednocześnie przypominam, że na teren szkoły wjeżdżać mogą wyłącznie pracownicy ZSiPO oraz pojazdy zaopatrzenia. Wielokrotnie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, gdyż dzieci wysiadające z autobusów biegną do budynku szkoły bez rozglądania się. Proszę Rodziców o uszanowanie mojej prośby i przestrzeganie zakazu wjazdu, który obowiązuje od wielu lat. Prośba podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci.

Pracownicy proszeni są o parkowanie w wyznaczonych miejscach w sposób umożliwiający swobodny przejazd.

Agnieszka Kozłowska

 

MAZOWIECKI PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2020/2021 skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Skierowany jest on do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Wzrost kompetencji kluczowych jest jednym z celów szczegółowych projektu i ma się realizować w obszarze nauk matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości. Projekt zakłada rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualizacja będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU) lub Projektów Edukacyjnych w ramach IPREU, które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela lub pedagoga szkolnego, będą wyznaczać kierunki rozwoju stypendystów i prowadzić do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych.

Czytaj więcej…

OGŁOSZENIE – ZAPISY NA ŻYWIENIE DZIECI

Od 01.09.2020r ruszają zapisy na żywienie dziecka w stołówce szkolnej w ZSiOP w Magnuszewie. Rodzic powinien pobrać umowę ze strony internetowej szkoły i wypełnioną dostarczyć do Intendenta. Z powodu bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19 należy wchodzić bocznymi dziwami przeciwpożarowymi (od strony sali gimnastycznej), które będą otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45-9:45 i 13:00-14:00. Proszę zachować szczególną uwagę na stan higieny osobistej. Na terenie placówki obowiązuje noszenie maseczki i dezynfekcja rąk. Wszelkie informacje odnośnie rozpoczęcia żywienia dziecka oraz płatności udzieli na miejscu Intendent Ewelina Piwowarska.

UMOWA ŻYWIENIA 2020r. (PDF)

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informuję, że Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się
w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 12.00 w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020r. o godzinie 9.00 w budynku ZSiPO w Magnuszewie.
Uczniowie dojeżdżający autobusami zostaną przywiezieni na godzinę 9.00. Przed budynkiem będą czekać wychowawcy,
z którymi uczniowie wejdą do sal lekcyjnych.

UWAGA!
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ustala się dla poszczególnych grup wiekowych
3 różne wejścia do budynku szkoły:

  • Przedszkole grupa A, B, C, D oraz oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego 0a i 0b – wejście od parkingu z tyłu szkoły.
  • Klasy I, II, III i IV – wejście główne
  • Klasy od V do VIII – wejście przy przebieralni na w- f.

Apel do rodziców!
Ponieważ zdrowie i bezpieczeństwo Waszych dzieci jest dla nas priorytetem, prosimy, abyście nie wchodzili na teren budynku.
Dzieci przedszkolne będą odbierane przy drzwiach wejściowych przez wyznaczonych pracowników,
którzy zaprowadzą je do szatni, pomogą przy przebieraniu i odprowadzą do sal.

LO MAGNUSZEW

Lista osób zakwalifikowanych do pierwszej klasy czteroletniego
Liceum Ogólnokształcącego w Magnuszewie na rok szkolny 2020/2021

Kucharski Kacper
Witek Wiktoria
Janowska Zuzanna
Jakubowski Paweł
Koniarczyk Karolina
Świerczyński Wojciech
Staluszka Krystian
Janowska Natalia
Kucharska Zuzanna
Kowalczyk Michał